פרוטוקול ישיבת ועדת הנוער 11-2018

פרוטוקול ישיבת ועדת הנוער 11-2018

19/01/13
שלום רב, מצ"ב פרוטוקול ועדת הנוער מחודש נובמבר 2018. בברכה, פרטים נוספים

רשימת עולים לגמר אליפות ישראל לנוער 2019

רשימת עולים לגמר אליפות ישראל לנוער 2019

18/12/19
שלום רב, מצורפת רשימת עולים לגמר אליפות ישראל לנוער 2019. בהצלחה פרטים נוספים