מדי כושר גילאיים

22/11/2011

מאת סיון חדד

מדי כושר גילאיים

מצורפות רשימות של המדורגים הראשונים בישראל לפי גילאים:


רשימת 10 מדורגים ראשונים : גיל 8

רשימת 10 מדורגים ראשונים : גיל 10

רשימת 10 מדורגים ראשונים : גיל 12

 רשימת 10 מדורגים ראשונים : גיל 14

רשימת 10 מדורגים ראשונים : גיל 16

רשימת 10 מדורגים ראשונים : גיל 18

רשימת 10 מדורגים : כל הגילאים יחד

רשימת 10 מדורגות ראשונות : בנות עד גיל 18