פרוטוקולים ועדת נוער

22/11/2011

מאת סיון חדד

פרוטוקולים ועדת נוער
להלן פרוטוקולי הישיבות של ועדת הנוער הנוכחית בראשות חגי פרנק בשנת 2014

פרוטקול ישיבה 1

פרוטוקול ישיבה 2

פרוטוקול ישיבה 3

להלן פרוטוקולי הישיבות של ועדת הנוער הנוכחית בראשות חגי פרנק בשנת 2013


פרוטקול ישיבה 1

פרוטוקול ישיבה 2

פרוטוקול ישיבה 3

פרוטוקול ישיבה 4

פרוטוקול ישיבה 5