ישיבת ועדת נוער 6/10/15

24/10/2015

מאת שאול ויינשטיין

פרוטוקול ישיבת ועדת הנוער שהתקיימה ב6.10.2015 במשרדי האיגוד.
 

                                                                                                              13 לאוקטובר 2015

ישיבת ועדת נוער 6/10/15

נוכחים- ליאור איזנברג-יו"ר,עדו אורן, ליאור גל,חגיפרנק,ניר רשף,רמי בקיש, אריק אלדר-מנכ"ל.

נעדרים-אלון כהןרביבו-בחו"ל,פיטר גוחבט-הודיע על פרישה מהועדה.

עדכונים:

דיווח ליאור א. : מעמד ספורטאי פעיל/מצטיין = יש שינויגישה של הצבא כלפי הספורטאים המצטיינים ובכללם גם השחמטאים. ועדת הנוער תעקוב אחריהשינויים בגישת הצבא לנושא ותעמוד בקשר עם הגורמים הממונים באיגוד בשביל לנסות למנועפגיעה בתנאי השחמטאים.

אליפות אירופה/עולם- חייבים להפיק את הלקחים מפרשיית יום כיפור ועל כןלהיות במעקב שאירוע יום כיפור לא יחזור ובנוסף לשפר את נושא הטיפול במשלחות הנוער שנהפכומסיבות שונות לעניין מורכב לטיפול וזה לא צריך להיות כך. על כן יזמתי הפקת נוהל משלחותנוער שיסייע לאיגוד ויעשה סדר בנושא. לגבי הישגי השחקנים סה"כ מעבר לזכייה במדליה ולאור ההפסד הטכני סה"כ ההופעה של המשלחת הייתה בהחלט מכובדת. משה קציר ומיכאל קליינבורג עבדו קשה ומגיע להם ברכות וכל הכבוד על תפקודם באליפות.

נושא משחקים בשבת הוסכם בועדה כי יטופל בנפרד מנוהל המשלחות ע"י נציגי ישראל בECU  ובFIDE . אי אפשר כמובן לחייב שחקנים חילוניים לא לשחק בשבת. צריך לנסות לפתור את בעיות הדתיים שיש להם בעיה כמובן עם משחק בשבת. חגי ממליץ לנסות לקדם במקרה כאלה את קביעת היום החופשי לשבת.

תחרויות קבוצתיות ואישיותתשע"ו- מתכונת

1.אליפות ישראל לגילאים למגזר הנוצרי והדרוזי ולמגזר המוסלמי יערכו בחופשת חג המולד.

זכאים להשתתף נציגי המגזר+שחקנים המשתייכים לקבוצות הליגה הרשמיות של מועדוני השחמט מהמגזר.

2.הועדה מחליטה באופן חריג על מנת לעודד את מועדון חיפה/נשר המהווה אכסניה לעשרות ילדים מצטיינים מאזור הצפון:

א.לפטור את המועדון מחובת הגשת מכרז למוקדמות אליפות הארץ מחוז צפון לאור הנכונות שהובעה על ידי מנהל המועדון לארגן תחרות מכובדת זו באופן המקצועי ביותר.

ב. לפטור את המועדון מהעברת אחוזים לאיגוד על מנת לעודד את המועדון בקיום תחרות גדולה ורבת משתתפים בניגוד לעבר.

*קיום התחרות הינו כמובן בכפוף לתנאי נוהל הפרטת תחרויות.

הועדה רואה חשיבות גדולה בפיתוח השחמט בפריפריה ובעזרה למועדוני הדרום והצפון.

3.משתתף במוקדמות יוכל לשחק במחוז על פי כתובת מגוריו או המיקום הגאוגרפי של המועדון אליו הוא משתייך בשנת הפעילות 2015/2016.

4.גבולות המחוזות לא ישתנו.

5.לאור העלאת הנושא על ידי מספר חברי הועדה הוחלט פה אחד על עריכת מחוז מרכז אחד תוך עמידה דקדקנית בעריכת תחרות מוצלחת. בשנה הקודמת נמנעה השתתפות שחמטאים צעירים באירוע המוקדמות בת"א עקב כך שנרשם בתנאי המכרז מס' משתתפים צפוי נמוך מדי ות"א שזכו במכרז לא היו מחוייבים לקבל מעל מספר המשתתפים שנרשם במכרז. השנה ינקב מס' מקסימלי בכדי למנוע בעיה. כמו כן טקס הסיום לא נערך באופן הולם מספיק.

6.מוקדמות אליפות הארץעד גיל 7 - הפיילוט שיתקיים בחנוכה יתן הזדמנות כפולה לעלייה לגמר אליפות הארץ עד גיל8 שיתקיים בפסח. הרעיון שעומד מאחורי עריכת האירוע הינו עריכתו בקצב זמן ארוך של50+10 והרגלת השחקנים כבר בחנוכה לשחק בקצב זמן זה. לכל מחוז תינתן ההזדמנות לקיים אליפות עד גיל 7 כל עוד ירשמו לפחות 6 שחקנים. במידה ולא יהיו מינימום משתתפים ישלחו הילדים למחוז אחר וכן כמובן יוכלו להשתתף במוקדמות שתערכנה כבכל שנה בקצב אקטיביבפסח.

7. ועדת מכרזים לאירועי חנוכה:

מנכ"ל או נציג מטעמו,יו"ר ועדת הנוער או נציג מטעמו+נציג שלישי מהועדה שיקבע בהמשך.

ליגות לנוערליאור גל מדווח כי יש התקדמות רבה ותהיה עמידה בלוח הזמנים חרף העלאת האתר החדש בימיםאלו.

האלוף הבא:

הוחלט כי המועמדים לקבלת המילגה לשנה הבאה יבחנו לאור ממוצע מד הכושר של שני עדכוני מדי הכושר האחרונים ה-30.11+30.12.ליאור גל דיווח כי מד הכושר של ה-30.12 ייצא ב-2.1.2016. ב-4.1.2016 עתידה להיפגש ועדת הנוער ולדון בתוצאות הנוסחא ואישור מקבלי המילגה.

תקציב מהפרויקט יושאר לטובת 4 מקבלי מילגה בת 1.5 שעות שבועיות שיוכנסו לאחר אפריל וכן  עוד שחקן ושחקנית מצטיינים משנתוני 6+7. תוצאות אליפות ישראל בפסח יהוו קריטריון עבורם לקבלת מילגה.

 

רשם-רמי בקיש