האלוף הבא –2016

31/12/2015

מאת ליאור איזנברג

פרויקט "האלוף הבא" לשנת 2015 הגיע לסיומו המוצלח. מרבית הילדים שהשתתפו בפרויקט התקדמו בצורה ניכרת ואנו נערכים לפתיחת פרויקט האלוף הבא לשנת 2016.
להורדת הקובץ לחץ כאןהאלוף הבא –2016

 פרויקט "האלוף הבא" לשנת 2015 הגיע לסיומו המוצלח. מרבית הילדים שהשתתפו בפרויקט התקדמו בצורה ניכרת ואנו נערכים לפתיחת פרויקט האלוף הבא לשנת 2016.

בשנת 2016 המתכונת תהיה שונה במעט מהשנים הקודמות וזאת בשל מסקנות שהסיקה הועדה וכן קיצוץ מסוים בתקציב לעומת שנת 2015:

1.נמצאה הדרך התקציבית כי מספר השחקנים הכללי בפרויקט (גילאי 15-8) יעמוד השנה על 20-19 (בניגוד ל-21 בשנה הקודמת) עם זאת המספר הכולל של השחקנים בפרויקט יהיה כ-22 כמפורט להלן.

שלב א':

 החל מחודש ינואר 2016 יכנסו לפרויקט עשרת השחקנים ראשונים ע"פ התבחינים שלהלן.

 3 הראשונים יקבלו 12 שעות אימון חודשיות למשך עשרה חודשים, שבעת השחקנים הבאים יזכו ל-8 שעות אימון חודשיות למשך עשרה חודשים גם כן. במידה ויהיה פער של מתחת לנקודה אחת בלבד בין השחקן במקום ה-10 בטבלה לבא או לבאים אחריו יוכנסו גם הם על חשבון מס' מקבלי המלגה בפסח.

שלב ב': 

לאחר הגמרים של אליפויות ישראל בפסח, ייעשה חישוב מחדש של התבחינים (לפי מד כושר של 30.3 ובונוסים על גמר אליפות הארץ 2016. בשלב זה יכנסו לפרויקט עשרה שחקנים נוספים שיקבלו 6 שעות חודשיות למשך שמונה חודשים (מאי-דצמבר 2016). 


טבלת התבחינים בפרויקט האלוף הבא 2016

2.1 כל אחד מקבל ניקוד בסיסי של 70 נק'.

2.2 מד כושר "נוכחי"(בשלב א' ממוצע של עדכונים 30.11 ו31.12  ובשלב ב' עדכון 30.3) מושווה למד כושר "גבע".

•הגדרה: מד כושר "גבע" הוא  מד הכושר שמבטיח מניסיון העבר, סיכוי גבוה לזכייה במדליה באליפות אירופה ו/או באליפות העולם.

2.3 כל 10 נקודות מעל מד כושר "גבע" מקנות תוספת נקודה.  

2.4 כל 10 נקודות מתחת מד כושר "גבע" מורידות נקודה. 

2.5  בונוס מוענק לזוכים במקומות הראשונים באליפות ישראל: 15 נק' לראשונ/ה, 10 נק' לשני/ה                            


ו 5 נק' לשלישי/ת. בשלב א' יילקחו בחשבון הגמרים של שנת 2014+2015. בשלב ב' הגמרים של שנת 2015+2016.

2.6 בונוס מוענק לאלו שזכו בהישגים בשנתיים האחרונות  באליפות אירופה ובאליפות העולם: 

  30,20,10,8,6,4,2,1 נק'  לזוכים במקום שמיני עד ראשון בהתאמה.

מד כושר "גבע" – מעודכן לשנת 2016


             בנים    בנות 

שנתון 8   1650*1450** 

שנתון 9    1850    1650 

שנתון 10  1960   1760 

שנתון 11  2070   1870 

שנתון 12 2180 1980 

שנתון 13 2290 2090 

שנתון 14 2350 2150 

שנתון 15 2400 2200 


* בשלב ב' עולה ל-1700

**בשלב ב' עולה ל-1500


שלב ג':

השנה, לראשונה, יכנסו לפרויקט החל ממאי, שני שחקנים מצטיינים בשנתון עד גיל 7 (שחקן ושחקנית). שחקנים אלה יקבלו 4 שעות אימון חודשיות למשך שמונה חודשים(מאי-דצמבר). השחקנים יקבעו לפי תבחינים שונים מאשר שאר הגילאים כמפורט להלן:

 מד כושר ל-30.4.16 והתוצאה באליפות הארץ עד גיל 8. היות ושחקנים בני 7 לא צפויים להיאבק בצמרת גיל 8, מספר הנקודות שיצברו (ולא המיקום) יהיה רלוונטי. כל חצי נקודה שיצברו תחושב כ-50 נקודות מד כושר. 

3.כניסה לפרויקט מחייבת בין השאר התחייבות לייצג את ישראל באליפות העולם/אירופה וכן חתימה על חוזה מפורט שיועבר ע"י האיגוד לחתימת השחקן/שחקנית והאפוטרופסיים שלו.

4.שחקן/שחקנית שהיה בפרויקט האלוף הבא בעבר והפר את החוזה עם האיגוד לא יכלל בפרויקט לשנת 2016 גם אם עמד בתבחינים שלעיל. 

ניתן להגיש ערער אישי על החלטה זו למזכירות האיגוד. אישור אישי לכניסה לפרויקט במקרה כזה יעשה רק ע"י מזכירות האיגוד או הנהלת האיגוד. על השחקן/ית יהיה להחזיר לאיגוד את שווי השעות שקיבל בשנה בה הוא לא קיים את החוזה (לא ייצג את ישראל באליפות אירופה או באליפות העולם).

5.הודעה בדבר ילדי הפרויקט שיזכו בשעות ע"ח האיגוד כמפורט לעיל  תפורסם עד 4 ימים לאחר פרסום עדכון מד 

כושר של דצמבר 2015. 

בברכה חברי תת הועדה לאלוף הבא:

        חגי פרנק           ליאור איזנברג                 איגור ביטנסקי

 חבר ועדת הנוער     יו"ר ועדת הנוער            מנהל פרויקט "האלוף הבא"