רשימות עולים לאחר החלטות וועדת החריגים לגמרי אליפות ישראל לנוער בשחמט 2016

12/03/2016

מאת ליאור גל

שחמטאים יקרים, ב8/3, התקיים דיון של וועדת החריגים ובו נידונו כל הבקשות שהוגשו. להלן ההחלטות שהתקבלו ברמה הכללית ורשימת העולים בעקבות ההחלטות.
1. הוחלט כי ברמות גיל הגבוהות, לא ייכללו בחשבון העולים אוטומטית ששיחקו ברמת גיל גבוהה משלהם, בדומה לשנים קודמות. כל הבקשות שהוגשו על רקע זה אושרו עקרונית וגם כאלה שלא הגישו בקשה אבל רלוונטיים לטענה זו נכללו. 2. התקבלה בקשת נציגי המגזר הערבי לאשר 3 עולים מקטגוריה במוקדמות המגזר הערבי, שנערכו בצפון. מלבד בגיל 16, בו השתתפו רק ארבעה שחקנים. מעבר לכל אלה התקיים דיון מעמיק ופרטני בכל בקשה אישית ותשובה נמסרה לכל בקשה שהוגשה. מצורפת רשימת העולים הסופית, בהצלחה לכולם
רשימת עולים לגמר 2016 סופית