הזמנות לאליפויות עולם ואירופה לנוער 2016

01/05/2016

מאת סיון חדד

לכל השחקנים שלום רב, מצ"ב שלושת ההזמנות לאליפויות עולם ואירופה לנוער שיתקיימו בשנת 2016.

ההזמנות מיועדות לשחקנים שסיימו את אליפויות הארץ במקומות 1-8, לפי התנאים המפורטים בתוך ההזמנה.

אליפות אירופה תתקיים השנה בפארג, צכיה- מצ"ב העלויות ותנאי הנסיעה.

אליפות העולם השנה תתקיים בשני מקומות שונים- מצ"ב העלויות ותנאי הנסיעה.

גילאי 14,16,18- בחנטי מנסיסק שברוסיה

גילאי 8,10,12- בבטומי שבגיאורגיה

מפאת לוח הזמנים הקצר נבקש לעמוד בתאריכים הנקובים בהזמנות. האיגוד שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות של שחקן שלא יעמוד בלוחות הזמנים הנקובים.

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות לסיון במשרדי האיגוד- 03-6437627


בהצלחה!

הזמנה לאליפות עולם בבטומי- 2016

הזמנה לאליפות העולם בחנטי מנסינק- 2016

הזמנה לאליפות אירופה בפראג- 2016