רשימת השופטים המאושרת לתחרויות 1.10.2016

09/10/2016

מאת ליאור גל

מנהלי תחרויות יקרים, מצורפת בזאת, רשימת השופטים , בעלי דרגת שיפוט המאושרים בישראל נכון ליום 1/10/2016. בברכה, אלמוג בורשטיין, יו"ר וועדת חוקה ושיפוט