דחיית משחקים בליגות א,ב,ג + טלפונים ניידים במשחקים

08/02/2017

מאת ליאור גל

מנהלי מועדונים ומנהלי קבוצות יקרים, בשל מספר רב של דחיות משחקים וערעורים וחוסר ידע לגבי טלפונים אני מוצא לנכון להזכיר את כללי דחיית מפגש בליגות ואת הכללים לגבי טלפונים ניידים. אנא עיינו בכך בעיון. כמו כן, כללי הליגה מופיעים באתר האיגוד במלואם תחת: מידע - חוקים תקנון וכללים. בברכה, ליאור גל, מנהל הליגה
שינוי מועד מפגש בליגות:

להלן כללי הליגה בנושא זה -

פרק ה' סעיף 4 (ג)

(ג) שתי קבוצות בליגה א', ב', או ג' רשאיות להגיש בקשה לדחייתהמפגש ביניהן. הבקשה תוגש למנהל הליגה לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד שנקבע למפגש.מנהל הליגה יחליט על אישור הבקשה. במקרה של אישור הבקשה ייקבע למפגש מועד חדש, אשריקדם למועד סיבוב הליגה הבא. בסיבוב האחרון לא ניתן להגיש בקשה כנ"ל לדחייתמפגש.


כיצד מבצעים זאת טכנית?

מנהל מועדון נכנס לאתר האיגוד עם ת.ז וסיסמא שלו.

נכנס לאזור אישי - איזור ניהול - ליגות משחקים - לוחצים על המשחק הרלוונטי מצד שמאל - הגשת בקשה לשינוי מועד מפגש.

עוקבים אחרי ההוראות.


כל דחייה שלא תוגש בזמן ועל פי הכללים, דחייה שתתבצע ללא עדכון מנהל הליגה וכד' תהיה מלווה בעושנים על פי הכתוב בכללי הליגה. 

הפחתת נקודות ו/או קנס כספי. אנא הימנעו מאי נעימויות.  


טלפונים ניידים -

מכיוון שלמרות כללי הליגה, עדיין קורה מעת לעת שההתייחסות היא רק לצלצולים ולא לקריאת הודעות או גלישה וכו',

אני מוצא לנכון להזכיר את כללי הליגה לנושא טלפונים ניידים:23.  מכשירי טלפון ניידים


(א) אסורה הפעלה שלמכשירי טלפון ניידים במקום משחקי הליגה.
(ב) כל שימוש שהוא בטלפון נייד בזמן משחק, לרבות, קריאת הודעות, מיילים, גלישהבאינטרנט וכו', אסור.


במידה ושחקן השתמשבטלפון בזמן משחק ייקבע לו הפסד מיידי.


(ג) במקרה של צלצולמכשיר טלפון נייד של אחד השחקנים, בכל הליגות, ייקבע לו הפסד מיידי.
(ד) דין מכשיר טלפון נייד רוטט שהושאר על שולחן המשחק כדין צלצול.


(ה) אחריות ראשימועדונים/קבוצות ליידע את השחקנים שלהם על חובת כיבוי הטלפונים הניידים.


(ו) במידה ויש מצבחירום לאחד השחקנים המאלץ אותו להישאר זמין, חובתו להודיע על כך ליריבו ולשופטלפני תחילת המשחק. כל שימוש בטלפון במצב כזה יעשה בנוכחות השופט.


למען הסר ספק, "מקום המשחקים" כולל, את המסדרון, החצר, השירותים וכד' לכל דבר ועניין. אין להשתמש בטלפון בזמן המשחק גם לא מחוץ לללוח או באולם סמוך או מסדרון, שירותים חדרי ניתוח וכד'. 

ראשי מועדונים ואחראי קבוצה, עדכנו את השחקנים וודאו שכולם יודעים בכדי להימנע מהפסדים מיותרים. פשוט כבו את הנייד לפני המשחקים!בהצלחה,

ליאור גל,

מנהל הליגה