נוהל יציאת משלחות נוער לאליפויות אירופה ועולם

18/04/2017

מאת סיון חדד

ברכות לכל זוכי ומשתתפי אליפויות הנוער לשנת 2017. בימים אלו מתחיל האיגוד הישראלי לשחמט לארגן את יציאתן של משלחות הנוער לאליפויות אירופה ועולם, וזאת בכפוף לנוהל המשלחות שאושר על ידי הנהלת האיגוד בישיבתה האחרונה, מיום ה- 4 באפריל 2017. הנכם מתבקשים לעיין בנוהל המצ"ב