נוהל פניות הציבור לוועדת נוער

24/04/2017

מאת ליאור גל

בישיבת וועדת נוער ב19/3 הוחלט על נוהל מסודר לפניות הציבור לוועדת נוער. לעיונכם.
בשנים האחרונות, רמת מעורבות ההורים בשחמט בישראל ובוועדות האיגוד ובעיקר בוועדת הנוער גדלו מאד.

כמו כן, עם התפתחות האמצעים הטכנולוגיים לתקשורת, נוצר מצב שבו נשלחים מיילים בתפוצת נאט"ו גדולה במקום להגיע לדיון מסודר בוועדה, נשלחות פניות בקבוצות ווטסאפ מרובות משתתפים ועוד.

מצב זה איננו רצוי, ולעתים פוגע בהתנהלות הוועדה ו/או בצנעת הפרט של אלה שהסכימו לתרום מזמנם ומרצם ולכהן כחברי וועדה.

הומלץ ע"י רכז הנוער, שייכתב נוהל מסודר שבעזרתו ניתן יהיה לפנות לוועדת הנוער ולהעלות נושאים לסדר היום של הוועדה.

וועדת הנוער הינה חשובה מאד וחשוב להיות קשובים תמיד ומעורים תמיד ברחשי הלב של המעוניינים לעזור וטפח את השחמט בישראל, אך יש גם להקפיד על צורת פנייה לגיטימית ונאותה ולהימנע מפגיעה בשמם הטוב של חברי הוועדה.

מסיבות אלה ואחרות, מעתה ואילך המעוניינים לפנות לוועדה יעשו זאת בעזרת הטופס המצורף, ושליחתו לרכז הנוער של האיגוד במייל בלבד liga@chessfed.org.il.

הפנייה תועבר ליו"ר וועדת נוער והוא המחליט באם יש להעלות את הנושאים בפניה לסדר היום של הישיבה הבאה או לדחותם. בכל מקרה כל פונה לוועדה יענה.

במידה ויהיו פניות ישירות לחברי וועדה או לרכז הנוער עליהם לענות רק כיצד ניתן להעביר פניה ולא להתחיל לעסוק בנושא בעצמם.

פניות לוועדת נוער שיעשו שלא על פי הנוהל, כלומר ע"י מיילים בתפוצה רחבה, הודעות ושיחות ווטסאפ וכדומה, ייפסלו על הסף ולא יידונו כלל. 

בתודה מראש, 

ליאור גל,

רכז הנוער - האיגוד הישראלי לשחמט.  


להורדת הטופס ליחצו כאן