קורס נושאי משרה של הטוטו

16/05/2017

מאת סיון חדד

מנהלי מועדונים ועמותו שלום, בתאריך ה-4/6/17 ייפתח קורס נושא משרה של הטוטו בוינגייט. הקורס מיועד לעמותות שעדיין לא עברו את הקורס/ לעמותות חדשות / לנושאי משרה שהתחלפו וכבר אינם בעמותה * הקורס לא מיועד להתאחדויות ולאיגודים * ** ללא הקורס עמותה לא תהייה זכאית לקבלת הקצבות ** נא להירשם בטלפון 09-8639215 או 052-9787883