האסיפה הכללית - רשימת קולות מועדונים - סופית

23/05/2017

מאת ליאור גל

מצורפת בזאת רשימת קולות מועדונים לאסיפה ביום 20/6/2017. רשימה זו סופית לאחר תום המועדים האחרונים לרכישת כרטיסי שחמטאי והסדרת חובות עבור 2016. כמו כן, לנוחותכם מצורפים הטפסים הדרושים למצביעי האסיפה וכל המידע ולוח הזמנים הדרוש. בהצלחה לכולם, ליאור גל, רכז האסיפה הכללית 2017.