תחרות מהירה לאלופים בסנט לואיס

13/11/2017

מאת יעקב פלג

בסנט-לואיס, ארה"ב התכנסה חבורה של שחקנים מן השורה הראשונה של הצמרת העולמית, לסדרת דו-קרבות מסקרנת. הרעיון היה לקיים התמודדויות בקצב זמן הולך וקטן, ללא תוספת זמן. בתיאוריה רעיון מרתק, בפועל התגלה קצב הזמן כמתכון להכרעה בשל שגיאות מביכות.
ביום חמישי , ה-9 בנובמבר, התמודדו השחקנים בסדרה של ארבעה משחקים בהם מוקצבים להם רק 30 דקות. ביום ששי הקצב ירד לששה משחקים בני עשרים דקות .

בשבת הקצב היה עשר דקות לשחקן – ומספר המשחקים עלה לשמונה.

ביום ראשון נכונו למתמודדים 12 משחקי בזק, שטרם התקיימו בשעת כתיבת שורות אלו.

הזוגות המתמודדים הם: נאקאמורה –טופאלוב, קרואנה-גרישצ'וק, סו-דומינגז, וביום ראשון מצטרף לחגיגה אלוף העולם מגנוס קארלסן עם בכיר הסינים (ויש רבים שיתחרו...) - דינג לירן. קרן הפרסים כוללת ששים אלף דולר למנצח, וארבעים אלף למפסיד.

נסקור את עשרת המשחקים הראשונים.

סו- דומינגז

המתחרים בחרו להתמודד בפתיחה הספרדית בווריאנט 3...פו6 4.ד3 רג5. שלושת המשחקים הראשונים עברו ללא אירועים מיוחדים, אולי למעט אי-דיוק קל הדדי בשני. אולם במשחק השלישי, סו, בגרעון חייל ועם 14 שניות שנותרו לו, לא הבחין שריתוקו של חיילו מאפשר לגיזה של מלכו וצריחו. במשחק החמישי (כבר עם 20 דקות!) היה משחקו של סו הססני, והוא נמנע מלנסות לפרוץ במרכז. המשחק הסתיים בחזרה על מסעים. במשחק השישי הפתיע סו עם פתיחה צרפתית והגיע לעמדה שבעליל איננה נחותה:

כאן עבר סו לסיום צריחים על ידי 18...פג4? (עדיף ייצוב קו באגף המלך על ידי החיילים) 19.פ:ג4 ד:ג4 20.פ:ג6. לבן פתח את טור א', חדר דרכו, זכה בחייל ח' ומימש את יתרונו.

המשחק השביעי ראה גיוון בפתיחה. דומינגו-פרז הקריב חייל בה5, וסו החליף ב-ו7 צמד כלים תמורת צריח. שחור השכיל לפתח יוזמה מסוכנת ונוצר המצב הבא:

כאן היה המסע הנאה 32...צו4! מבצע ניתוק קו, ומאיים מט בשניים (מהז3-ח3). לבן היה נאלץ להמשיך: 33.צח8+ מז6 34.מהה8+ מז5 35.מהה7+ צו6 36.מהג7 מח4 37.צה8 פו4 
ולבן היה נאלץ להיפרד מצריחו. בפועל המשיך שחור 32..פו6 ולבן החליף מלכות לאחר 33.צח8+ מז6 34.מהז3+. מכל מקום, כליו של השחור עדיין עדיפים בהרבה, והקובני קינח בעוד איום כפול של פרש על מלך וצריח.

במשחק השמיני השיג סו סוף סוף ניצחון, ועוד בשחור. הוא הפתיע בנוקטו פתיחת פטרוב, והמשחק החריף עם הצרחה לצדדים שונים. הרי החמצה הדדית, שניתן להבינה אם נזכור שלרשות שני הצדדים גם יחד עמדו פחות מחמש דקות- ותוספת זמן אין!

34...מהז5! היה יוצר איום כפול: הכאה על ז2 ומהד2+ לאחר החלפת צריחים. 35.צ:ה8 נתקל במסע ביניים: מה:ז2+, ו35.צז1 פוגש בצה2+. מכל מקום סו השכיל להכתיר את החייל ח', לאחר החלפת כל הכלים למעט צריחים. הקובני בן ה-34 לא התרגש, וגמל ליריבו כבר במשחק הבא בסיום צריחים ארוך.

במשחק העשירי פתיחת פטרוב כבר לא הייתה הפתעה. המשחק הסתיים בשלום עם מלך ושבעה רגלים לכל צד.

קרואנה – גרישצ'וק

משחק ראשון. גרישצ'וק התקדם באופטימיות מופרזת משהו בחיילי אגף המלך, וקרואנה ליקט אותם וזכה. הוא יכול היה ליהנות מקיצור דרך נאה בעמדת הדיאגרמה:

.פו6! עם ניתוק קו נוסף, ונפילת ה5 ובעקבותיו ח5. מכל מקום, 43.מהד6 הספיק.

גרישצ'וק גמל ליריבו בהזדמנות הקרובה בכלים השחורים. קרואנה הקריב כלי למען התקפה, ושחור הגן ללא דופי ומימש את יתרונו. המשחק 2,4,5,6 הסתיימו בתיקו. במשחק השביעי (שהחל גם הוא בספרדית עם 4.ד3), היה תורו של גרישצ'וק להקריב פרש עבור שני רגלים ולקצור רק רוח. ברם האלוף הרוסי (גם הוא בן 34) המשיך בקור רוח, ובעזרת אותה פתיחה הציב במשחק התשיעי בעיה קשה בפני יריבו האיטלקי:

לאן הייתם ממלטים את הרץ הלבן? קרואנה בחר בטבעיות בהמשך: 28.רה3 פג3+ 29.צ:ג3 צ:ד3 30.צ:ד3 מהה7 והמלכה השחורה חדרה על מנת ללוות את הרגלי ג' עד הכנעת הלבן. קשה היה לדרוש מקרואנה להבחין, עם שש דקות לרשותו, כי אחרי 28.ר:ג5! פג3+ 29.צ:ג3 צ:ד3 30.צ:ד3 ר:ג5 
הוא מחזיר חומר בעזרת 31.צד8+ רו8 32.פד4! ושחור נאלץ לקרטע: 32..ח5 33.פה6 מהה7 
לאחר 34.צ:ו8+ ו-35.ו3 אין סיבה שלבן יפסיד.

במשחק הבא התחלפו היוצרות: קרואנה עמד לזכות במלכה, ויריבו לקבל תמורה בעזרת פלישה לשורה האחורית:

לאחר 40...צ:ז3 41.מה:ז3 צ:ז3 42.צד8+ רג8 43.צ:ז3 מהה4 44.צזז8 מהה1+
היה המשחק מסתיים בתיקו. חלף זאת הימר קרואנה על 40...ב6? והספיק לקבל הזדמנות נוספת:
46.צג6? (נחוץ: 46.צה3 מהד4). צ:ז3? 47.מה:ב4 0-1

לאחר מסע הביניים 46...מה:א4 , הכובל את הצריח ב-ג6 להגנת רעהו, לבן שרוי בצרות צרורות, כיוון שהרץ השחור יצטרף להתקפה דרך ד5.


נאקאמורה - טופאלוב

ההתמודדות בין נאקאמורה לטופאלוב נראית לפי תוצאותיה חד-צדדית למדי, אולם למעשה גם בה קצב הזמן שיחק גורם מכריע, ואף שינה את התוצאה הטבעית של המצב כמה פעמים. הרי הכרעת המשחק השני:

לאחר 59...צד7 המצב רחוק מהכרעה, אולם כשלשני היריבים פחות מדקה, שיחק טופאלוב: 59...ו5? ונכנע לאחר 60.צח8+.

הבולגרי זכה במשחק השלישי בחומר בהתקפה מול מלך חשוף, אולם ברביעי איבד פרש בסיום צריחים:

שחור נכנע לאחר: 75...צה1 76.צא7. סביר שהוא היה מפסיד גם לאחר 75..צב5, אולם אז לא היה זה שיעור למתחילים.

את המשחק הרביעי איבד הבולגרי עקב חוסר נחרצות:

 נחוץ 23.פ:ד4! ה:ד4 24.צ:ד4 פג5 25.צג4!  
ויתרונו של לבן מכריע. אולם בפועל, לבן היכה ב-ה5.

 גם משחק זה הסתיים בניצחונו של נאקאמורה. טופאלוב החמיץ גם בשני המשחקים הבאים, שהסתיימו, כמו גם המשחק התשיעי, בתיקו.

השיא היה אולי במשחק העשירי. הקרבה מפוקפקת של לבן הובילה למצב הבא:

54...רח3 משאיר את סיכויי הניצחון אצל שחור, אולם טופאלוב חסר המזל בחר ב-54...מה8? ונכנע לאחר 55.ה6 פג4+ 56.מג7 והרץ אבוד.

גם אלוף העולם ודינג לירן הספיקו לבצע משגים שאינם הולמים את רמתם בדרך כלל. הרי סיום משחקם הראשון:

דינג לירן בשחור המשיך: 46...מו6? 47.מו1 צ:ו3 48.מז2
שחור הסתבך באיום כפול. למזלו 48...צז3+ הספיק לתיקו. אין ספק שעם תוספת זמן מעטה, היה שחור מבחין בעמדת הדיאגרמה הקודמת בזכייה הפשוטה: 46...צח2 47.מו1 ח3.
לסיכום, אין ספק שקצב הזמן זימן רגעים מרתקים לצופים, אולם הרמה בהחלט נפגעת, וחלק ניכר מן ההכרעות הן כמעט אקראיות. ייתכן שזו נחמה לשחקנים מן השורה לראות משגים ברמתם, אולם איני בטוח שהשחמט צובר מכך יוקרה רבה.ציבור השחמטאים מוזמן לנסות את כוחו בהשתתפות במפעל המסורתי הנאה של אליפות הארץ בפתרון בעיות. הרי ההזמנה הרשמית באדיבות דוד שטרן: