נוהל הסמכת שופטי שחמט

04/12/2017

מאת סיון חדד

לעיונכם מצ"ב נוהל הסמכת שופטי שחמט כפי שנקבע על ידי ועדת חוקה ושיפוט