פרוטוקולים ועדת דירוג

23/10/2018

מאת אורי בלאס

מצ"ב פרוטוקולים לועדת דירוג לחודשי מרץ, אפריל, מאי ואוגוסט