פרוטוקול ישיבת ועדת דירוג 21.10.2018

11/11/2018

מאת אסי פילוסוף

שלום לכולם, מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועדת דירוג מתאריך 21.10.2018