פרוטוקול ישיבת ועדת הנוער 11-2018

13/01/2019

מאת משה קציר

שלום רב, מצ"ב פרוטוקול ועדת הנוער מחודש נובמבר 2018. בברכה,