פילידור 1

03/08/2012

מאת סיון חדד

פילידור 1
    מלך צריח ורץ נגד מלך ורץ

 

עמדה מפורסמת זאת נחקרה במחצית המאה ה 18 על ידי פילידור וקרויה על שמו.

                                      
 הלבן זוכה הואיל ומלכו הגיע לשורה   השישית והמלך השחור עומד גרוע – מול המלך הלבן.            

  Howell 1997:148–50

אם מגיעים לסוג עמדה כזה, בדרך כלל זאת בגין הגנה חלשה. מכל מקום, הזכיה מצריכה תחכום. 

 Nunn 2007:163   

           
                         פילידור      1749    Philidor                                                 

                                                                   הלבן נוסע וזוכה 


 

 שיטת הזכיה היא כדלקמן:

 

   1. צו8+!                            רק לא   1.רג6?  צד7+!

   1. .....     צה8 

   2. צו7!                 מאיים להעביר הצריח לאגף שמאל ומשם מט בשורה השמינית.                  

   2. ......    צה2       הצריח השחור חייב להישאר בטור ה כדי למנוע  מט ב ו8. 

3  . צח7     צה1      אם 3. ... צה3  4.צא7  צג3  5.צד7+  ומגיע לעמדה בוריאנט הראשי, אבל שלושה מסעים קודם.

  4. צב7                  כדי לזכות חייב הצריח הלבן לעמוד ב ו7  או ב ב7,  ראו בהמשך.

  4. ........    צג1       או  4. ... מג8  5.צא7  צב1  6.צו7   מב8  7.צו8+  מא7  8.צא8+  מא7  9.צב8+ וזוכה.

  5. רב3!                 זה הרעיון הזוכה. מכריח את הצריח השחור לעבור לשורה השלישית וגם מונע  צד1+.

                               השחור בכפאי  -  Zugzwang   -   Цугцванг

 5. ........     צג3   

 6.   רה6     צד3+    
 7.   רד5     צג3
 8.   צד7+   מג8
 9.   צח7    מב8
 10. צב7+  מג8
 11. צב4    מד8
 12. רג4!               עתה ברור למה המאמץ לגרור את הצריח השחור ל ג3 דווקא. הלבן חוסם את טור ג  ואין לשחור צד3+.
 12. .....      מג8     אין משהו אחר.
 13. רה6+  מד8
 14. צב8+