ישראל באיסטנבול

20/09/2012

מאת סיון חדד

ישראל באיסטנבול
לשחמטאי ישראל:

    רצ"ב הקוד האתי הגנרי שהוצע ע"י מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט
    ושאומץ על ידי האיגוד הישראלי לשחמט באסיפה הכללית שהתקיימה בשנת 
2012.
     הינכם מתבקשים לקרוא אותו בעיון ולפעול לפיו.


------------------------------------------------------------------------
             קוד הבסיס: כללי אתיקה לספורט בישראל