כללי השיפוט

17/05/2011

מאת סיון חדד

כללי השיפוט




                       

 

 

  רשימת שופטי השחמט בישראל

                                                                            כללי דירוג שופטים

כללי דירוג שופטים של האיגוד הישראלי לשחמט

 התארים שהאיגוד מעניק, באמצעות ועדת החוקה והשיפוט שלו, הם שופט לאומי (ש"ל) ושופט מוסמך (ש"מ). התארים המוענקים תקפים לכל החיים.

  הדרישות לתואר שופט מוסמך (ש"מ( 

1.                  ידיעה מקיפה של חוקת השחמט ושל הכללים הבסיסיים לניהול תחרויות, עקרונות השיטה  השווייצרית וכדומה

2.         אובייקטיביות מוחלטת, שהופגנה לכל אורך פעילותו של המועמד כשופט.

 3.         ידיעה מספקת בלפחות אחת השפות המדוברות בישראל – עברית, ערבית, רוסית וכו'. 

 4.         יכולת להפעיל לפחות סוג אחד של שעוני שחמט אלקטרוניים. 

 5.         "ציונים" = ניסיון כשופט ראשי או כסגן שופט בלפחות שלושה אירועים, שתוצאותיהם נחשבות לצרכי מד הכושר הישראלי. אחד, לפחות, משלושת האירועים חייב להיות בקצב רגיל ואחד, לפחות, בקצב של שחמט מהיר.

 6.         עמידה בהצלחה (לפחות 60%) במבחן חוקה ושיפוט מטעם ועדת החוקה והשיפוט של אי"ל (מי שקיבל בעבר דרגת "שופט עוזר" פטור מדרישה זו). 

 7.         בעל דרגה חמישית, לפחות, בשחמט.

 הדרישות לתואר שופט לאומי (ש"ל(

   1.         ידיעה מקיפה של חוקת השחמט, כללי ניהול תחרויות, שיטות השיטה השווייצרית, מערכת הדירוג הישראלית וכדומה. 

 2.         אובייקטיביות מוחלטת, שהופגנה לכל אורך פעילותו של המועמד כשופט. 

 3.         ידיעה הכרחית של השפה העברית, לפחות ברמה של שיחה; ומונחי השחמט בשפות אחרות המדוברות בישראל. 

 4.         יכולת להפעיל שעוני שחמט אלקטרוניים מסוגים שונים ובשיטות שונות וכן ידע בהפעלת תוכנה שווייצרית. 

 5.         "ציונים" = ניסיון כשופט או כסגן שופט בלפחות ארבעה אירועים, שתוצאותיהם נחשבות למד הכושר הישראלי, דוגמת האירועים הבאים: 

 א.  חצי גמר או גמר אליפות הארץ לבוגרים. 

  ב גמר אליפות הארץ לנוער עד גיל 16 / 18 / 20. 

  ג.   כל התחרויות שתוצאותיהן נחשבות למד הכושר של פיד"ה. 

 ד.  תחרויות בשיטת ליגה שבהן ממוצע מד הכושר הוא 2000 לפחות.

 ה.  תחרויות בשיטה שווייצרית שבהן ממוצע מד הכושר של עשרת המדורגים הראשונים הוא 2000 לפחות. 

ו.   פסטיבל בו משתתפים לפחות 50 משתתפים, ומתקיימים בו לפחות 5 סיבובים.  
אחד, לפחות, מארבעת האירועים חייב להיות בקצב רגיל ואחד, לפחות, בקצב של שחמט מהיר.
 6.
         השתתפות בסמינר / יום עיון מטעם ועדת החוקה והשיפוט של האיגוד ועמידה בהצלחה (לפחות 70%) במבחן חוקה שיפוט.

7.         התואר ש"ל יוענק רק למי שכבר הוענק לו התואר של ש"מ. 

8.         כל הציונים לתואר ש"ל צריכים להיות שונים מאלה ששימשו לצורך התואר ש"מ, וצריכים להיות מושגים לאחר שהתואר ש"מ כבר הוענק למועמד. 
9.
    בעל דרגה שלישית, לפחות, בשחמט.

 הכללים הבינלאומיים של פיד"ה (איגוד השחמט העולמי) - תקציר

 

 התארים שפיד"ה מעניק, באמצעות ועדת השופטים שלו, הם שופט בינלאומי (שב"ל) ושופט פיד"ה (ש"פ). התארים המוענקים תקפים לכל החיים.

  הדרישות לתואר שופט פיד"ה (ש"פ)

    1.         ידיעה מקיפה של חוקת השחמט, כללי ניהול תחרויות של פיד"ה, שיטות השיטה השווייצרית וכדומה. 

2.          אובייקטיביות מוחלטת, שהופגנה לכל אורך פעילותו של המועמד כשופט.

3.          ידיעה מספקת בלפחות אחת מהשפות הרשמיות של פיד"ה.

4.          יכולת להפעיל שעוני שחמט אלקטרוניים מסוגים שונים ובשיטות שונות.

5.          "ציונים" = ניסיון כשופט ראשי או כסגן שופט בלפחות שלושה אירועים לאומיים או בינלאומיים, שתוצאותיהם נחשבות לצרכי מד הכושר הבינלאומי ("אירועים מדרגים"), השתתפות בלפחות סמינר שופטים אחד של פיד"ה ועמידה בהצלחה (לפחות 80%) במבחן שיפוט מטעם ועדת השופטים של פיד"ה.

 6.         שיפוט באולימפיאדה ייחשב כ"ציון" אחד (לכל היותר) לתואר ש"פ.

  הדרישות לתואר שופט בינלאומי (שב"ל)

 1.      ידיעה מקיפה של חוקת השחמט, כללי ניהול תחרויות של פיד"ה, שיטות השיטה השווייצרית, כללי הפיד"ה בנוגע להשגת תארים בינלאומיים ומערכת הדירוג של פיד"ה.

2.      אובייקטיביות מוחלטת, שהופגנה לכל אורך פעילותו של המועמד כשופט.

3.      ידיעה הכרחית של השפה האנגלית, לפחות ברמה של שיחה; ומונחי השחמט בשפות אחרות של פיד"ה.

4.      יכולת מינימאלית ברמת המשתמש לעבוד במחשב אישי; ידע בתוכנות שיבוץ שווייצריות שאושרו ע"י פיד"ה, וורד, אקסל ודוא"ל.

5.      יכולת להפעיל שעוני שחמט אלקטרוניים מסוגים שונים ובשיטות שונות. 

6.      "ציונים" = ניסיון כשופט או כסגן שופט בלפחות ארבעה "אירועים מדרגים" דוגמת האירועים הבאים:

 א.                  גמר אליפות לאומית (בוגרים) – שני ציונים לכל היותר.

ב.                  כל התחרויות והדו-קרבות הרשמיים של פיד"ה.

ג.                   תחרויות בינלאומיות בהן ניתן להשיג ציונים לתארים בינלאומיים.

ד.                  "אירועים מדרגים" בינלאומיים עם לפחות 100 משתתפים, 30% לפחות מדורגי פיד"ה ולפחות 7 סיבובים – ציון אחד לכל היותר.

ה.                 כל האליפויות המהירות הרשמיות של העולם או של יבשת – ציון אחד לכל היותר. 

7.      שיפוט באולימפיאדה ייחשב כ"ציון" אחד (לכל היותר) לתואר שב"ל.

8.      התואר שב"ל יוענק רק למי שכבר הוענק לו התואר של ש"פ.

9.      כל הציונים לתואר שב"ל צריכים להיות שונים מאלה ששימשו לצורך התואר ש"פ, וצריכים להיות מושגים לאחר שהתואר ש"פ כבר הוענק למועמד.

 10. לפחות שניים מהציונים שהומצאו צריכים להיות חתומים ע"י שופטים ראשיים שונים.