פרוטוקול ועדת הנוער מס' 3 לשנת 2013

07/01/2014

מאת סיון חדד

להלן פרוטוקול ישיבת ועדת הנוער מתאריך 21 באפריל 2013
 

פרוטוקול  ועדת הנוער השלישית לשנת 2013

נושא הדיון: ועדת הנוער

תאריך הישיבה: 21/4/13

משתתפים: חגי פרנק יו"ר, עדו אורן, ליאור איזנברג, ניר רשף,  אורי ז'ק,  אלון כהן רביבו ופיטר גוחבט.

נעדרים: ליאור גל, ארכאדי ריאבוכין, רמי בקיש  וואדים קרפמן.

 

נכתב ע"י:

מוזמנים: אלמוג בורשטיין – מנכ"ל, יואב ניסנבאום – מזכיר הועדה

.

בקשות לאיחוד מועדונים בתחרויות קבוצתיות( קרית אונו וגבעת שמואל, הפועל ואליצור פ"ת.

חגי: הפועל ואליצור פ"ת מאחדים ילדים לתחרויות קבוצתיות ללא אישור. בקשה מסודרת הוגשה מטעם מועדונו קרית אונו וגבעת שמואל.

מתקיים דיון.

החלטה: כעקרון ההחלטה היא שלא אבל בקשות מיוחדות ניתן להגיש עד שבוע לפני התחרות והן תישקלנה לגופן.

בקשות חריגות בעניין השתתפות באליפות אירופה במונטנגרו:

א. גוני מרום  - לא אושרה השתתפותו. לא בין ארבעת הראשונים.

ב. ליעם קופילוף – אושרה השתתפותו מכיוון שזה בתחרות הפתוחה.

ג. אור גלובוס – מקום שני בהפרש מדיאן ביקש מימון בגלל מצב כלכלי קשה, האם חד-הורית.

הבקשה אושרה בעזרת כספים ומקומות של שחקן מוזמן שהשיג המנכ"ל בורשטיין(כל הכבוד)

מלגה של 1500 ₪ תוענק לאור ולכל הסגנים האחרים גם כן(האלופים קבלו 1750 ש"ח).

ד. מרסל אפרוימסקי – אושרה נסיעתה בהצבעה הרוב דחוק למרות שלא השתתפה בגמר. זהו אישור חריג ביותר שלא יהווה תקדים להבא כיוון שזה נוגד בניגוד חמור את הנאמר בהזמנות של המוקדמות והגמרים. האישור ניתן רק מכיוון שלמרסל סיכוי טוב לזכות במדליה באליפות אירופה מה שתואם את האינטרס הישיר של האיגוד. להבא לא יאושרו בקשות דומות.

 

3 . מלגות שלא חולקו(3 המלגות המיוחדות והמלגות לגיל 20 שלא חולקו). קביעת קרטריונים לחלוקתם.

החלטה: המלגות האלה הומרו למלגות לכל הסגנים.

 

4 . מועד יציאת המשלחת למונטנגרו(מוצאי שמחת תורה - חמישי בלילה או יום ראשון(יום פתיחת התחרות) או פיצול כשחלק יצאו בשבת חלילה.(

החלטה: כל המשלחת תצא ביום חמישי מוצאי שמחת תורה. חלק יצאו עוד קודם בחול המועד להשתתפות באליפות הבזק והאקטיבי.

 

תקציב 2013 של ועדת הנוער.

החלטה: אין טעם לתקציב לשנת 2013 שיעלה דרישות בנוסף לפעילות הקיימת(שהיא רווחית למעט המשלחות לחו"ל) מכיוון שידוע מצבו הכספי העגום של האיגוד.

תוקם ועדת תקציב תחת ועדת הנוער שתכין תוכנית תקציב לשנת 2014.

 

5.  בחירת נציג לועדת המכרזים לדיון בנושא הפרויקטורים.

הנציג שנבחר: עדו אורן.