שינויי מד כושר צפויים

שמואל גולדברג

מד כושר ישראלי נוכחי: 1963

מד כושר צפוי 1963

משחקים ששוחקו ועדיין לא נכנסו למד כושר ישראלי

כל המשחקים חושבו למד כושר. מד כושר צפוי זהה לנוכחי