תחרות

מסטרס אביב ברמת גן - פרסים כספיים! ראשית

התחרות עדיין לא החלה

פרטים נוספים והזמנה
תחרויות נוספות באירוע: משנית א' משנית ב'


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות