תחרות

פסטיבל צ'רניאק 32 שח שבדי 9.4.2017 ב18:00

התחרות עדיין לא החלה
התחרות לא תחושב למד כושר ישראלי

דמי השתתפות 70 ש"ח יחיד ההרשמה מראש ב036436948 אנא ציינו תחרות 19. פרסים כספיים לפחות לשלושת הזוגות הראשונים ולמפתיע


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות