תחרות

אליפות ישראל בשח מהיר לוותיקים 50+

התחרות עדיין לא החלה

פרטים נוספים והזמנה


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות