תחרות

תחרות הכנה למוקדמות אליפות הארץ עד גיל 15

התחרות הסתיימה

תחרויות נוספות באירוע: עד גיל 7 עד גיל 9 עד גיל 11 עד גיל 13+15


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות