תחרות

שח אקטיבי נובמבר בפורת(פרסים כספיים) ראשית

התחרות עדיין לא החלה

פרטים נוספים והזמנה
תחרויות נוספות באירוע: משנית שלישית


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות