תחרות

שח אקטיבי נובמבר בפורת(פרסים כספיים) משנית

התחרות עדיין לא החלה

פרטים נוספים והזמנה
תחרויות נוספות באירוע: ראשית שלישית


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות