תחרות

שח אקטיבי נובמבר בפורת(פרסים כספיים) שלישית

התחרות עדיין לא החלה

פרטים נוספים והזמנה
תחרויות נוספות באירוע: ראשית משנית


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות