תחרות

שחנוכה

התחרות הסתיימה. התחרות לא תחושב למד כושר ישראלי.

פרטים נוספים והזמנה


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות