תחרות

תחרות בזק נושאת פרסים

התחרות הסתיימה. התחרות לא תחושב למד כושר ישראלי.


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות