רשימת השופטים המאושרת לתחרויות

מנהלי תחרויות יקרים, מצורפת בזאת, רשימת השופטים , בעלי דרגת שיפוט המאושרים בישראל נכון ליום 1/10/2016.