פרוטוקול ועדת נוער- אוקטובר 2017

לעיונכם מצ"ב פרוטוקול הוועדה מחודש אוקטובר 2017