הודעה דחופה למעוניינים להרשם לאליפות אירופה

עקב פטירת אימו של ליאור גל, אבקש מכל המעוניינים להרשם לאליפות אירופה בבטומי לשלוח את טפסי ההרשמה למייל office@chessfed.org.il להזכירכם המועד האחרון להרשמה הינו ה- 1/2/2018.