רשימת זכאים ומ"מ לגמרים נוער 2018

שחקנים ומנהלי מועדונים יקרים, מצורפת בזאת רשימת הזכאים לגמרים וממלאי המקום בגילאים השונים. במידה ויש השגות על המופיע בטבלה אנא פנו במייל לכבוד יו"ר וועדת נוער, מר משה קציר. יש לשלוח אל Liga@chessfed.org.il. בברכה, משה קציר, יו"ר וועדת נוער האיגוד הישראלי לשחמט.