חלון העברות - ליגות לבוגרים 2018

חלון העברות בליגות הינו בין הסיבוב שהתקיים בחמישי - שבת האחרונים ובין הסיבוב הבא ב22-24/2. יש לשלוח העברות בין קבוצות אל מנהל הליגה במייל בלבד עד ליום ג' 20/2/2018.


ראשי קבוצות ומנהלי מועדונים יקרים,

על פי סעיף 12 בכללי הליגה,

ניתן לבצע שינויים בהרכבי קבוצות הליגה בין סיבובים 3-4. 

ניתן להעביר שחקנים שלא שיחקו בלבד בסיבובי הליגה הראשונים או לשנות סדר לוחות. 

אבקש לשלוח אלי בצורה מסודרת במייל בלבד אל liga@chessfed.org.il . עד יום ג' 20/2/2018 בשעה 21:00.


יש לציין במייל מאיזו קבוצה כולל מספר קבוצה יש לגרוע שחקנים ולהיכן ובאיזה לוח להוסיפם.

חובה לציין מספרי קבוצות ומספרי שחקנים במייל. 


תודה,

ליאור גל

מנהל הליגה