האיגוד לא מכיר באליפות העולם האלטרנטיבית

האיגוד הישראלי לשחמט אינו מכיר בקיומה של אליפות העולם האלטרנטיבית.


בימים אלו מתקיים מסע פרסום של אליפות העולם האלורנטיבית. 


האיגוד הישראלי לשחמט מבקש להבהיר כי אין לו שום קשר לארגון התחרות והוא מתנער מקיומה של תחרות זו.

האיגוד מכיר בכך שהגופים היחידים שרשאים לארגן אליפויות עולם/אירופה הם FIDE ו- ECU.

לאור מסע הפרסום המתקיים ולאור העובדה כי במסגרתו מתבצע מבצע לאיסוף כספים ותרומות ושימוש בילדים לצורך קידום האליפות תוך הנחה כי האיגוד קשור לאליפות, נבקש לציין כי האיגוד אינו מכיר בתחרות זו ואינו חלק מהפעילות המתקיימת לארגון התחרות. 

כמו כן, ובמידה וימצא כי מארגני התחרות מפרים את התקנונים הבינלאומיים והלאומיים, או משתמשים בשמו של האיגוד לקידום האירוע - יפעל האיגוד כדי למצות עמם את הדין באמצעות הכלים הרשמיים העומדים לרשותו.

נבקש להסב את תשומת לבכם לכך שאליפות זו אינה אליפות מוכרת ורשמית, ולכן יש להטיל ספק באמינותה.