מכרז לניהול אליפות הארץ 2018

מצורף קובץ ובו הדרישות ותנאי המכרז. שימו לב לתאריך האחרון להגשה. בהצלחה.