כללי הליגה 2019

שלום רב, מצ"ב קובץ עם כללי הליגה לשנת 2019, לאחר אישורה של ההנהלה מישיבתה בתאריך 12.9.2018


כללי הליגה 2019 - לחץ להורדה

להלן השינויים העיקריים:

- בליגה הלאומית, חובת נוכחות שופט גם במפגשים שאינם מרוכזים

- בוטלו משחקי מבחן לעליה לליגה ארצית ולליגה א'

- הליגה הארצית לנוער תורחב בשנת 2020 ל-5 מחוזות 

- ניתן לשתף שחקן זר או שחקנית זרה בליגה הארצית ובליגת נשים (אושר בישיבת הנהלה מתאריך 23.1.2018)


בברכת שנה טובה ועונה מוצלחת