מלגות פייס לספורטאים/יות הלומדים במוסד אקדמי

לכל השחמטאים/יות הלומדים במוסד אקדמי ומעוניינים להגיש בקשה לקבלת מלגה מהפיס, המועד האחרון להגשת הבקשה הוא 30 באוקטובר, 2018.


לפרטים ורישום ניתן להיכנס לקישורים הנ"ל -


https://pais-milga-rashut.web


https://pais-milga-rashut.web.org.il/sportaim.asp    


לאחר הרישום רצוי לשלוח מייל עדכון להתאחדות אילת:

iriss@ayelet-sport.org.il


בהצלחה!