פרוטוקול ישיבת ועדת דירוג 21.10.2018

שלום לכולם, מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועדת דירוג מתאריך 21.10.2018