פרוטוקול ישיבת ועדת תחרויות 15.11.2018


שלום לכולם,


מצ"ב קובץ עם פרוטוקול ישיבת ועדת תחרויות מתאריך 15.11.2018

פרטים נוספים על הסבב בקישור:

http://www.chess.org.il/ContentPages/ContentPage.aspx?Id=2756

בברכה,


פרוטוקול להורדה