מכרזים לאירוח חצאי גמר אליפות ישראל 2020

שלום רב, מצורפים מכרזים לאירוח חצאי גמר לבוגרים ולנשים לסבב 2019-20. על מנת לגשת למכרז יש למלא טופס הגשת מועמדות המצורף מטה, ולשלוח למשרדי האיגוד לא יאוחר מה-31.3.2019. ***התקבלה הארכה של שבועיים למכרז זה. ניתן להגישו עד ה-14.4.2019