רישום שחקנים מאוחר לליגות - תזכורת


ראשי מועדונים וקבוצות שלום רב,


בהתאם לכללי הליגה, פרק ג' סעיף 12, יש לבצע רישום שחקנים מאוחר לליגות ארצית - ג', לא יאוחר מיום חמישי הקרוב, ה-31.1.2019, שלושה שבועות לפני מועד הסיבוב הרביעי.

את ההודעה עם פרטי השחקן והקבוצה אליה הוא מועמד להצטרף, יש לשלוח למייל liga@chessfed.org.il


מצוטט להלן, מתוך כללי הליגה, הסעיף עם תנאי הרישום המאוחר:

רישום שחקנים מאוחר

ניתן להוסיף לרשימת שחקני הקבוצה (ראה ס"ק 8(ג) שחקן נוסף (או שחקנים נוספים), שלא נרשמו במועד ההרשמה המקורי, בהתמלא כל התנאים הבאים:

(א) השחקן לא רשום בקבוצה כלשהי בעונה הנוכחית, או שהיה חופשי במועד ההרשמה לליגה והקבוצה בה הוא רשום רשמה אותו ללא הסכמתו, או ששוחרר ממועדונו לפני מועד סיבוב הליגה הראשון ועל כך הומצא אישור בכתב מהמועדון המשחרר.

(ב) מספר שחקני הקבוצה לאחר הוספת השחקן (או השחקנים) לא יעלה על 16.

(ג) הודעה בכתב על רישומו של השחקן לרבות פרטיו האישיים הגיעה אל מנהל הליגה בדואר אלקטרוני עד שלושה שבועות לפני מועד תחילת הסיבוב הרביעי בכל הליגות (סיבוב חמישי בליגה הלאומית, סיבוב שביעי בליגה ג').

(ד) מנהל הליגה בדק ואישר את תקינות ההרשמה המאוחרת של השחקן.

(ה) כל קבוצה תוכל לצרף לכל היותר שני שחקנים עפ"י ס"ק זה.

(ו) ברישום שחקנים מאוחר ניתן למחוק מקבוצה שחקנים שטרם שיחקו במשחקי הליגה בעונת המשחקים הנוכחית.

שחקנים שנרשמו עפ"י סעיף זה יהיו רשאים להשתתף במשחקי הליגה החל מהסיבוב הרביעי (סיבוב חמישי בליגה הלאומית, סיבוב שביעי בליגה ג'), או בהתאם להחלטה כתובה שתפורסם ע"י מנהל הליגה בכל שנה.


כמו כן, מצורף סעיף 13 של אותו פרק: העברות שחקנים

מועדון רשאי להעביר שחקן שהיה רשום במועד ההרשמה המקורי בקבוצה השייכת למועדון לקבוצה אחרת השייכת למועדון בהתמלא התנאים הבאים:

(א) השחקן עדיין לא שיחק באותה עונה בקבוצה בה היה רשום במועד ההרשמה המקורי.

(ב) מספר שחקני הקבוצה לאחר הוספת השחקן לא יעלה על 16.

(ג) הודעה בדוא"ל על העברת השחקן הגיעה למנהל הליגה עד שלושה שבועות לפני מועד תחילת הסיבוב הרביעי בכל הליגות (סיבוב חמישי בליגה הלאומית, סיבוב שביעי בליגה ג').

(ד) מנהל הליגה בדק ואישר את תקינות ההליכים לגבי העברתו של השחקן.

(ה) כל קבוצה תוכל לצרף לכל היותר שני שחקנים עפ"י ס"ק זה.

(ו) בהעברות שחקנים ניתן למחוק מקבוצה שחקנים שטרם שיחקו במשחקי הליגה בעונת המשחקים הנוכחית.

שחקנים שהועברו עפ"י סעיף זה יהיו רשאים להשתתף במשחקי הליגה החל מהסיבוב הרביעי (סיבוב חמישי בליגה הלאומית, סיבוב שביעי בליגה ג'), או בהתאם להחלטה כתובה שתפורסם ע"י מנהל הליגה בכל שנה.


בברכה,

אסי פילוסוף

מנהל הליגה