בדיקות רפואיות- עדכון


מנהלי מועדונים נכבדים,


כפי שכבר דווח, חוק הספורט מחייב את כל השחמטאים הפעילים לבצע בדיקה רפואית פעם אחת במהלך חייהם.

מאחר ובדיקות אלו הכרחיות להמשך קבלת התמיכה מהטוטו/מנהל הספורט, קבלה הנהלת האיגוד החלטה, לפיה יקבלו המועדונים 50 ש"ח עבור כל שחקן שיבצע את הבדיקה הרפואית במהלך שנת 2019.

בהתאם לכך, על כל מועדון ליצור קשר עם אחד מהמכונים הרפואיים, לוודא שכל שחקניו הפעילים יבצעו את הבדיקה, ולהגיש דו"ח מסודר לאיגוד עם שמות השחקנים שעברו את הבדיקה.

יודגש, כי החלטת ההנהלה תקפה אך ורק לשנת 2019. משמעות הדבר היא, שמשנת 2020 והילך, לא יוענק סיוע כספי מהאיגוד עבור בדיקות אלו.