האסיפה הכללית 16 ביוני 2015 מעודכן

האסיפה הכללית 16 ביוני 2015 של האיגוד הישראלי לשחמט


 


האסיפה הכללית 2015 של האיגוד הישראלי לשחמט!

האסיפה הכללית 2015 תתקיים ביום שלישי 16/6/2015 בשעה  17:00
במועדון השחמט כפר סבא, בית הסטודנט רח' שרת 6 (בכיכר), כפר סבא (הכניסה מרח' בן גוריון).

הודעה רשמית על האסיפה הכללית 2015

סדר יום לאסיפה


הצעות לשינוי תקנון

נושאים לדיון  (לא הוגשו נושאים לדיון)

קולות המועדונים לאסיפה    - רשימה מעודכנת לתאריך 1/6/2015 (סופי !)
כולל קולות עבור הליגה לנשים לפי התקנון

טפסים רלוונטיים
:

טופס קבלת פתקי הצבעה

-
רשימות המועמדים להנהלה 

טופס הסכם עודפים

שמות מועמדים לנשיא:
תאודור אור

להנהלה אישי
: 
אורי בלאס

מועמדים לבית הדין:
פרופ' דניאל מור - נשיא בית הדין
פרופ' דוד פרנקל - מ"מ נשיא בית הדין
עמירם קפלן
איתמר טורס
אלכסנדר כהן
יוסי מרקוביץ
נועם קוריס

מועמדים לועדת ביקורת:
אלי בקר
עופר כהן
עודד גרדנוויץ
שמואל גלייזנר
 

לוח זמנים לאסיפה הכללית 16 ביוני 2015:


תאריך אחרון לביצוע:

 

עד 17/5/2015  ( 30 ימים לפני)    הודעה על אסיפה כללית.

                                                       ישיבת ועדת המנדטים.

עד 19/5/2015 ( 28 ימים לפני)    הזמנה לאסיפה הכללית (בדואר למועדונים).

                                                       פרסום מספר הקולות לכל מועדון.

                                                       פרסום סדר יום האסיפה.

עד 26/5/2015 ( 21 ימים לפני)    ערעורים על מספרי הקולות לבית הדין העליון.

                                                       הגשת הצעות לשינויי תקנון.

עד 31/5/2015  ( 16 ימים לפני)    תשלומים עבור כרטיסי שחמטאי לזכות הצבעה באסיפה.

                                                       הסדר אישורי עמותה.

                                                       הסדר חובות המועדונים (לשנת 2014 ובכלל).

עד 2/6/2015  ( 14 ימים לפני)    החלטה סופית של בית הדין העליון בערעורים שהוגשו.

                                                       הגשת רשימות מועמדים להנהלה.
                                                       הגשת שמות מועמדים לבחירה אישית להנהלה.

                                                       הגשת שמות מועמדים לנשיא האיגוד.

                                                       קבלת ההצעות המתוקנות לשינוי תקנון מהיועץ המשפטי.

                                                       תשלומים עבור כרטיסי שחמטאי לנציגים באסיפה.
                                                       מסירת דו"חות ועדות.

                                                       הגשת הצעות לנושאים לדיון (שאינן שינוי תקנון).

עד 9/6/2015  ( 7 ימים לפני)      המצאת הסכמי עודפים בין רשימות.

                                                      הגשת שמות מועמדים לחברות בועדת הביקורת.

                                                      הגשת שמות מועמדים לחברות בבית הדין העליון.

                                                      פרסום ההצעות המתוקנות לשינויים בתקנון.


--- 
===================================== 

אסיפה כללית מיוחדת 2013 של האיגוד הישראלי לשחמט!

אסיפה כללית מיוחדת מרץ 2013 תתקיים ביום שישי 22/3/2013 בשעה 10:30,
בבית השחמט, רח' טאגור 26, רמת אביב, תל אביב.

הודעה רשמית על האסיפה הכללית המיוחדת 2013

סדר יום לאסיפה

הצעות לשינויי תקנון.


נושאים לדיון (פורסמו בדף הבית).

קולות מועדונים לאסיפה:

רשימת הקולות - (מעודכן לתאריך 14/3/2013 סופי)!

מספר כרטיסי שחמטאי במועדונים

טפסים רלוונטיים:

טופס קבלת פתקי הצבעה


לוח זמנים אסיפה כללית מיוחדת - מרץ 2013 

האסיפה הכללית תתקיים בתאריך  22/3/2013 בשעה 10:30.

 

תאריך אחרון לביצוע:

 

עד 20/2/2013  ( 30 ימים לפני)  – הודעה על אסיפה כללית.
 
עד 22/2/2013 ( 28 ימים לפני)     – הזמנה לאסיפה הכללית (בדואר למועדונים).
                                                       פרסום מספר הקולות למועדון.
                                                        פרסום סדר יום האסיפה.
 
עד 1/3/2013 ( 21 ימים לפני)   – ערעור על מספר הקולות.
                                                        הגשת הצעות לשינויי תקנון.
 
עד 6/3/2013 ( 16 ימים לפני) – תשלום עבור כרטיסי שחמטאי.
                                                        הסדר אישורי עמותה.
                                                       הסדר חובות מועדון (לשנת 2012).
 
עד 8/3/2013 ( 14 ימים לפני)   – החלטת בית הדין בערעורים הנוגעים לאסיפה הכללית.
                                                        קבלת ההצעות המתוקנות לשינויי תקנון מהיועץ המשפטי.
                                                       הגשת הצעות לנושאים לדיון (שאינן שינויי תקנון).
 
עד 15/3/2013 ( 7 ימים לפני)    –   פרסום ההצעות המתוקנות לשינויים בתקנון.
                                                         
פרסום הצעות לנושאים לדיון (שאינן שינויי תקנון).
                                                         
פרסום מספר הקולות הסופי למועדון.


 תאריך אחרון להגשת טופס מופיע גם על כל טופס.
-----------------------------------------------------------------------------
==========================================
 

-----------------------------------------------------------------------------
==========================================

 

האספה הכללית 2011


איגוד השחמט - 7/6/2011

 

האסיפה הכללית 2011 של האיגוד הישראלי לשחמט!

האסיפה הכללית 2011 תתקיים ביום ראשון 12/6/2011 בשעה 16:00,
בבית השחמט, רח' טאגור 26, רמת אביב, תל אביב.

הודעה רשמית על האסיפה הכללית 2011

סדר יום לאסיפה

הצעות לשינוי תקנון (עדיין אין)

נושאים לדיון (עדיין אין)

קולות למועדונים לאסיפה:

רשימת הקולות- מאושרת (לתאריך 6/5/2011)!

מספר פנקסי מתחרה במועדונים

טפסים רלוונטיים:

טופס קבלת פתקי הצבעה

טופס הגשת רשימת מועמדים להנהלה

טופס הסכם עודפים

לוח זמנים אסיפה כללית 2011

 

האסיפה הכללית תתקיים בתאריך12/6/2011 בשעה 16:00.

 

תאריך אחרון לביצוע:

עד 8/5/2011 ( 35 ימים לפני) –הודעה על אסיפה כללית.

ישיבת ועדת מנדטים.

עד 15/5/2011 ( 28 ימים לפני) –הזמנה לאסיפה הכללית (בדואר למועדונים).

פרסום מספר הקולות למועדון.

פרסום סדר יום האסיפה.

עד 22/5/2011 ( 21 ימים לפני) –ערעור על מספר הקולות.

הגשת הצעות לשינוי תקנון.

עד 27/5/2011 ( 16 ימים לפני) –תשלום עבור פנקסי מתחרה.

הסדר אישורי עמותה.

הסדר חובות מועדון (לשנת 2010).

עד 29/5/2011( 14 ימים לפני)–החלטת בית הדין על ערעורים - סופית.

הגשת רשימת מועמדים להנהלה.

הגשת רשימת מועמדים לנשיאות.

קבלת ההצעות המתוקנות לשינוי תקנון מהיועץ המשפטי.

מסירת דוחות ועדות.

הגשת הצעות לנושאים לדיון (שאינן שינוי תקנון).

עד 5/6/2011( 7 ימים לפני)–העברת הסכם עודפים.

הגשת שמות לנציגים לועדת ביקורת.

הגשת שמות לנציגים לבית הדין.

פרסום ההצעות המתוקנות לשינויים בתקנון.

 

 

=============================================================
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

האסיפה הכללית 2010 של האיגוד הישראלי לשחמט!

 

האסיפה הכללית 2010 תתקיים ביום שלישי 15/6/2010 בשעה 16:00,
בבית השחמט, רח' טאגור 26, רמת אביב, תל אביב.

הודעה רשמית על האסיפה הכללית 2010

סדר יום לאסיפה

הצעות לשינוי תקנון

נושאים לדיון

קולות למועדונים לאסיפה:

רשימת הקולות- מאושרת (לתאריך 6/6/2010)!

טפסים רלוונטיים:

טופס קבלת פתקי הצבעה

 

לוח זמנים אסיפה כללית 2010

 

האסיפה הכללית תתקיים בתאריך15/6/2010 בשעה 16:00.

 

תאריך אחרון לביצוע:

עד 25/5/2010 ( 21 ימים לפני) –ערעור על מספר הקולות.

הגשת הצעות לשינוי תקנון.

עד 30/5/2010 ( 16 ימים לפני) –תשלום עבור פנקסי מתחרה.

הסדר אישורי עמותה.

הסדר חובות מועדון (לשנת 2009).

עד 1/6/2010( 14 ימים לפני)–החלטת בית הדין על ערעורים - סופית.

קבלת ההצעות המתוקנות לשינוי תקנון מהיועץ המשפטי.

מסירת דוחות ועדות.

הגשת הצעות לנושאים לדיון (שאינן שינוי תקנון).

עד 8/6/2010( 7 ימים לפני)–פרסום ההצעות המתוקנות לשינויים בתקנון.

 

תאריך אחרון להגשת טופס מופיע גם על כל טופס.

 

 

============================================================================

 

האסיפה הכללית 2009 של האיגוד הישראלי לשחמט!

האסיפה הכללית 2009 תתקיים ביום שני 15/6/2009 בשעה 16:00,
בבית השחמט, רח' טאגור 26, רמת אביב, תל אביב.

הודעה רשמית על האסיפה הכללית 2009

סדר יום לאסיפה

קולות למועדונים לאסיפה:
הקולות הם לפני בדיקה של עמידה בקריטריונים.
לאחר בדיקה (מס' פנקסי מתחרה וחובות 2008) יאושרו הקולות בטור המתאים.

רשימת הקולות- מעודכנת עם קולות סופיים (לתאריך 7/6/2009)!

טפסים רלוונטיים:

טופס הגשת מועמדים

טופס הסכם עודפים

טופס קבלת פתקי הצבעה

לוח זמנים אסיפה כללית 2009

 

האסיפה הכללית תתקיים בתאריך15/6/2009 בשעה 16:00.

 

תאריך אחרון לביצוע:

עד 25/5/2009 ( 21 ימים לפני) –ערעור על מספר הקולות.

הגשת הצעות לשינוי תקנון.

עד 31/5/2009 ( 16 ימים לפני) –תשלום עבור פנקסי מתחרה.

הסדר אישורי עמותה.

הסדר חובות מועדון (לשנת 2008).

עד 1/6/2009( 14 ימים לפני)–החלטת בית הדין על ערעורים - סופית.

הגשת רשימת מועמדים להנהלה.

הגשת רשימת מועמדים לנשיאות.

קבלת ההצעות המתוקנות לשינוי תקנון מהיועץ המשפטי.

מסירת דוחות ועדות.

הגשת הצעות לנושאים לדיון (שאינן שינוי תקנון).

עד 8/6/2009( 7 ימים לפני)–העברת הסכם עודפים.

הגשת שמות לנציגים לועדת ביקורת.

הגשת שמות לנציגים לבית הדין.

פרסום ההצעות המתוקנות לשינויים בתקנון.

 

תאריך אחרון להגשת טופס מופיע גם על כל טופס.

 

 

============================================================================

 

נבחרי האספה הכללית שנת 2007:

לנשיא האיגוד נבחר השופט העליון בדימוס מר תאודור אור.

לנשיא בית הדין נבחר עו"ד,פרופסור,דן מור.

ליו"ר ועדת ביקורת נבחר עו"ד דן מרגליות.

להנהלת האיגוד נבחרו:

מר אביב בושינסקי

נציגי מועדוני אס"א: מר יואל גבע( וכן ידעאל סטפק כמשקיף)

נציגי מועדוני אליצור: מיכאל לוריא, דן קליסקי, שמחון ינאי
נציגי מועדון ב"ש: אליהו לבנט, מרקוביץ גדי
נציג מועדוני הרצליהוגבעתיים: משה ברזילי

נציג מועדוני פורת ואשקלון: שי פורת
נציג מועדון ראשון: בוריס אלתרמן
נציג מועדון ערוני ת"א: אליאס וילקובסקי
נציג מועדוני הצפון: יוסי מרקוביץ
נציג מועדון כ"ס: אלמוג בורשטיין
נציג מועדון הפועל פ"ת: ניר מנדלבוים
נציג מועדון אשדוד : איגור גינזבורג

נבחרי ההנהלה:

 

 

 

 

ליו"ר האיגוד נבחר מחדש מר אביב בושינסקי.

 

לסגני היו"ר נבחרו: יואל גבע (מ"מ) ואליהו לבנט.

לגזבר נבחר דני קליסקי.

ליו"ר ועדת משמעת נבחר: עו"ד יוסי מרקוביץ

ליו"ר ועדת חוקה, דירוג ושיפוט נבחר מחדש ד"ר מרדכי שורק

ליו"ר ועדת כספים נבחר מחדש צבי אורטנברג.

ההנהלה בחרה את חברי המזכירות:

אביב בושינסקי, יואל גבע, דן קליסקי, גדי מרקוביץ, משה ברזילי, איגור גינזבורג ואלמוג בורשטיין.

חברימנהלת הליגה נבחרו מחדש: יורם תמרי, אבי דורנר ויגאל לוטן.

הנהלה אישרה הקמת צוות היגוי מקצועי ובו יהיו חברים: שלמה קנדלשיין, ידעאל סטפק, בוריס אלתרמן, אלמוג בורשטיין , מנכ"ל האיגוד ועוזר המנכ"ל. (רשימה לא סופית שייתכן שיצורפו אליה אדם אחד או שניים).