ימי רביע במועדון פורת 2 רמות פרסים כספיים! ראשית

התחרות הסתיימה

פרטים נוספים והזמנה
תחרויות נוספות באירוע: משנית


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות