מועדון עין זהב קרית שמונה

עין זהב 5, קרית שמונה
לא נפתחו תחרויות במערכת שמתקיימות כרגע או צפויות להתקיים בעתיד