חיפוש ליגה

ליגהמספר קבוצותסיבובהסיבוב הקודםהסיבוב הבא
לאומית 2020 12 8 סיבוב 8: 15/02/2020
תאריך יום חול: 12/02/2020
סיבוב 9: 24/07/2020
ארצית צפון 2020 10 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ארצית מרכז יום חול 2020 10 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ארצית דרום 2020 10 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
א' ירושלים 2020 8 3 סיבוב 3: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 4: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
א' דרום 2020 10 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
א' שפלה 2020 10 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
א' מרכז 2020 6 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
א' שרון 2020 10 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
א' צפון שבת 2020 6 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
א' צפון יום חול 2020 6 5 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
א' הדרים 2020 10 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ב' גליל 2020 10 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ב' חיפה 2020 10 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ב' שרון 2020 10 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ב' הדרים 2020 9 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ב' הרצליה 2020 10 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ב' פתח תקוה 2020 10 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ב' מרכז 2020 10 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ב' שפלה 2020 8 3 סיבוב 3: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 4: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ב' ראשל"צ רחובות 2020 10 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ב' ירושלים 2020 8 3 סיבוב 3: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 4: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ב' דרום 2020 10 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ב' באר שבע 2020 10 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ג' באר שבע 2020 6 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 26/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ג' דרום 2020 8 8 סיבוב 8: 07/03/2020
תאריך יום חול: 04/03/2020
סיבוב 9: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ג' אשדוד-אשקלון 2020 10 8 סיבוב 8: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 9: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ג' ירושלים 2020 9 8 סיבוב 8: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 9: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ג' בנימין 2020 7 14 12/03/2020
ג' תל אביב 2020 8 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ג' רחובות - ראשל"צ 2020 10 8 סיבוב 8: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 9: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ג' ראשון לציון - בתי ספר 2020 6 4 סיבוב 4: 22/02/2020
תאריך יום חול: 20/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ג' גוש דן שבת 2020 8 6 סיבוב 6: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 7: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ג' רמת גן 2020 9 8 סיבוב 8: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 9: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ג' שומרון 2020 6 6 סיבוב 6: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 7: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ג' שרון 2020 6 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ג' כפר סבא 2020 6 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ג' גוש דן - יום חול 2020 8 6 סיבוב 6: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 7: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ג' פרדס חנה 2020 7 8 סיבוב 8: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 9: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ג' קריות 2020 8 6 סיבוב 6: 29/02/2020
תאריך יום חול: 26/02/2020
סיבוב 7: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ג' חיפה 2020 6 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ג' צפון 2020 8 6 סיבוב 6: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 7: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020
ג' צפת 2020 6 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 20/06/2020
תאריך יום חול: 18/06/2020