חיפוש ליגה

ליגהמספר קבוצותסיבובהסיבוב הקודםהסיבוב הבא
לאומית 2020 12 8 סיבוב 8: 15/02/2020
תאריך יום חול: 12/02/2020
סיבוב 9: 04/09/2020
ארצית צפון 2020 10 6 סיבוב 6: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 7: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ארצית מרכז יום חול 2020 10 6 סיבוב 6: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 7: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ארצית דרום 2020 10 6 סיבוב 6: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 7: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
א' ירושלים 2020 8 5 סיבוב 5: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 6: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
א' דרום 2020 10 6 סיבוב 6: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 7: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
א' שפלה 2020 10 6 סיבוב 6: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 7: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
א' מרכז 2020 6 6 סיבוב 6: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 7: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
א' שרון 2020 10 6 סיבוב 6: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 7: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
א' צפון שבת 2020 6 6 סיבוב 6: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 7: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
א' צפון יום חול 2020 6 5 סיבוב 5: 04/07/2020
תאריך יום חול: 02/07/2020
סיבוב 6: 15/08/2020
תאריך יום חול: 13/08/2020
א' הדרים 2020 10 6 סיבוב 6: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 7: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ב' גליל 2020 10 6 סיבוב 6: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 7: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ב' חיפה 2020 10 5 סיבוב 5: 04/07/2020
תאריך יום חול: 02/07/2020
סיבוב 6: 15/08/2020
תאריך יום חול: 13/08/2020
ב' שרון 2020 10 6 סיבוב 6: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 7: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ב' הדרים 2020 9 6 סיבוב 6: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 7: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ב' הרצליה 2020 10 5 סיבוב 5: 04/07/2020
תאריך יום חול: 02/07/2020
סיבוב 6: 15/08/2020
תאריך יום חול: 13/08/2020
ב' פתח תקוה 2020 10 5 סיבוב 5: 04/07/2020
תאריך יום חול: 02/07/2020
סיבוב 6: 15/08/2020
תאריך יום חול: 13/08/2020
ב' מרכז 2020 10 6 סיבוב 6: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 7: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ב' שפלה 2020 8 5 סיבוב 5: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 6: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ב' ראשל"צ רחובות 2020 10 6 סיבוב 6: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 7: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ב' ירושלים 2020 8 5 סיבוב 5: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 6: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ב' דרום 2020 10 6 סיבוב 6: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 7: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ב' באר שבע 2020 10 6 סיבוב 6: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 7: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ג' באר שבע 2020 6 8 סיבוב 8: 18/07/2020
תאריך יום חול: 15/07/2020
סיבוב 9: 29/08/2020
תאריך יום חול: 26/08/2020
ג' דרום 2020 8 12 סיבוב 12: 18/07/2020
תאריך יום חול: 15/07/2020
סיבוב 13: 29/08/2020
תאריך יום חול: 26/08/2020
ג' אשדוד-אשקלון 2020 10 12 סיבוב 12: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 13: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ג' ירושלים 2020 9 12 סיבוב 12: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 13: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ג' בנימין 2020 7 14 12/03/2020
ג' תל אביב 2020 8 6 סיבוב 8: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 9: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ג' רחובות - ראשל"צ 2020 10 12 סיבוב 12: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 13: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ג' ראשון לציון - בתי ספר 2020 6 6 16/07/2020 סיבוב 7: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ג' גוש דן שבת 2020 8 10 סיבוב 10: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 11: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ג' רמת גן 2020 9 12 סיבוב 14: 25/07/2020
תאריך יום חול: 23/07/2020
ג' שומרון 2020 6 8 סיבוב 8: 04/07/2020
תאריך יום חול: 02/07/2020
סיבוב 9: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ג' שרון 2020 6 8 סיבוב 8: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 9: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ג' כפר סבא 2020 6 8 סיבוב 10: 25/07/2020
תאריך יום חול: 23/07/2020
ג' גוש דן - יום חול 2020 8 10 סיבוב 12: 25/07/2020
תאריך יום חול: 23/07/2020
סיבוב 13: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ג' פרדס חנה 2020 7 12 סיבוב 14: 25/07/2020
תאריך יום חול: 23/07/2020
ג' קריות 2020 8 10 סיבוב 10: 18/07/2020
תאריך יום חול: 15/07/2020
סיבוב 11: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ג' חיפה 2020 6 8 סיבוב 8: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 9: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ג' צפון 2020 8 10 סיבוב 10: 18/07/2020
תאריך יום חול: 16/07/2020
סיבוב 11: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020
ג' צפת 2020 6 4 סיבוב 4: 29/02/2020
תאריך יום חול: 27/02/2020
סיבוב 5: 29/08/2020
תאריך יום חול: 27/08/2020